Ecodriving

ecodrivingEcodriving är ett effektivt bra sätt för att lära sig ett miljövänligare och ekonomiskt körsätt men minskar också antalet trafikolyckor. Utbildningskonceptet grundar sig på Ecokörning i Finland. Materialet har bearbetats och anpassats för svenska förhållande av STR med stöd av Trafikverket (Vägverket) och Energimyndigheterna. Trafikverket har riksdagens uppdrag att skapa en säkrare och bättre miljö i vägtrafiken.

Utbildningen

I Ecodrivingundervisningen tillämpas de senaste rönen som påverkar ett ekonomiskt körsätt. En väsentlig del i utbildningen är körsättsanalysen. Faktorer, som påverkar bränsleförbrukningen, analyseras tillsammans med en av våra Ecodrivinglärare som är väl insatt i ämnet. Till sin hjälp har läraren en speciell färddator/ bränslemätare som bl.a. visar momentan bränsleförbrukning under körningen. Färddatorn/ bränslemätaren visar också totalt-och medelförbrukning av bränslet under körningen samt medelhastigheten, tid och körsträcka m.m. Alla uppgifter från bränslemätaren hjälper och förstärker lärarens arbete att ge en så riktig analys av körbeteendet som möjligt. Efter analysen av den första körningen (slinga 1) visar läraren hur körningen kan förändras, för att spara bränsle, utan att för den skull ta längre tid. Efter demonstrationen får eleven träna på de momentet i körningen som bör ändras och därefter köra samma slinga ytterligare en gång (slinga 2).

Alla kursdeltagare får efter körningen ett skriftligt utlåtande om sin egen körning som en påminnelse om vad som behövs ändras i körningen. Efter det praktiska körmomentet samlas eleven/eleverna till teoriundervisning under 2 tim. Bränslebesparingen som kursdeltagarna har uppnått efter utbildningen är i genomsnitt ca 13%. Ingen hastighetsminskning har påvisats, utan snarare en hastighetsökning med 1,3 km/h (slutrapport Ecokörning 1999-2000). Det är intressant att se att medelhastigheten har ökat med hjälp av ett mer ekonomiskt körsätt. En jäktad människa fungerar inte förnuftigt och miljövänligt. En jäktad människa blir nervös och gör många onödiga och ibland även farliga manövrar i trafiken. Det känns inte som en snabb körning när man kör ekonomiskt, eftersom hastighetskänslan uppstår när man trycker på gasen. Körsättet enligt ”Ecokörning” innebär att man använder gasen på ett mer genomtänkt sätt.

 Tips!

Här kan du läsa mer om Ecodriving.