Teorilektioner

Lektionerna på plats på trafikskolan.

Boka via vår hemsida/elevcentral

Teori 5 börjar tisdagen den 16/4 2024 kl. 16:30. Vi kommer att gå igenom landsväg och motorväg. Vi tar upp de regler och risker som är aktuella vid landsvägskörning. Så hjärtligt välkomna till Teori 5!

Teori 6 börjar tisdagen den 23/4 2024 kl. 16:30. Vi kommer att gå igenom körning under speciella förhållanden. Vi tar upp de risker som är aktuella vid körning i mörker och vid halka. Så hjärtligt välkomna till Teori 6!

Teori Miljö börjar tisdagen den 30/4 2024 kl. 16:30. Vi kommer att gå igenom lokala, regionala och globala miljöproblem. Hur mycket kan vi påverka? Så hjärtligt välkomna till Teori Miljö!

Teori Information och 1 börjar tisdagen den 7/5 2024 kl. 16:30. Vi kommer att gå igenom saker som är bra att känna till här på trafikskolan och ang. ert kommande körkort. Vidare sedan ska vi diskutera mänsklig styrka och svaghet. Så hjärtligt välkomna till Teori info och 1!

Teori 2 börjar tisdagen den 14/5 2024 kl. 16:30. Vi kommer att gå igenom de naturlagarna som vi måste ta hänsyn till vid bilkörning och grundläggande väjningsregler. Så hjärtligt välkomna till Teori 2!

Teori 3 börjar tisdagen den 21/5 2024 kl. 16:30. Vi kommer att gå igenom hur vi ser och vad vi ser. Sedan diskuterar vi hur detta styr vår uppmärksamhet och riskbedömning. Så hjärtligt välkomna till Teori 3

Teori Fordon börjar tisdagen den 28/5 2024 kl. 16:30. Vi kommer att gå igenom hur bilen fungerar. Vidare tar vi upp däck, last, släpvagn och säkerhetskontroll. Så hjärtligt välkomna till Teori Fordon!

Teori 4 börjar tisdagen den 4/6 2024 kl. 16:30. Vi kommer att gå igenom Stadstrafiken. Vi tar upp hur bilen bör placeras och hur de olika trafikreglerna ska tillämpas. Även regler ang. stanna och parkera. Så hjärtligt välkomna till Teori 4!

Teorilektionerna körs varje tisdag 16.30-18.00.

Teorilektionerna löper varje vecka enligt följande: Lektion: information och 1, 2, 3, fordon, 4, 5, 6, Miljö

 

Här finns utrymme för diskussioner och frågor.

Kontakta vårt kontor för anmälan till teorikursen: Via telefon 046 – 150 600, elevcentralen.se eller via e-post: info@tunatrafikskola.com