Stort Tack

Stort tack för att Ni deltagit och bidragit till kursen idag.

Det Ni skall göra nu såvida ni inte redan har gjort det så är det att ansöka om att bli handledare till Er elev.
Detta gör ni hos Transportstyrelsen på följande adress:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/handledare/

Er elev ska också ansöka om körkortstillstånd.
Tjänsten kräver e-legitimation. Mobilt SäkerhetsID eller motsvarande, som minderåriga kan få hos vissa banker,
kan inte användas för att logga in i tjänsten.
Körkotstillstånds ansökan görs på fäljande adress:
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/e-tjanster-och-blanketter/e-tjanster-inom-vagtrafik/?tab=korkort&eservice=korkortstillstand(gruppi)-ansok

Nyttja Era nyvunna kunskaper så kommer Ni antagligen få många trevliga mil ihop.

Utan Er ingen kurs, så än en gång stort tack.

Med Vänliga Hälsningar // Best Regards

Per-Erik Brorsson
Utbildningsledare vid trafikskola
Bachelor of Science in Public Health

Tuna Trafikskola
Dag Hammarskjöldsväg 5J
224 64 LUND
+46 (0) 20 00 03
per-erik@tunatrafikskola.com

EcoDrivingmästare 2010

Thanks for participating the course today.

What you must to do now, unless you already have done it? Otherwise it is to apply to become a supervisor for your student.
You do this at the Swedish Transport Agency at the following address:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/handledare/

Your student must also apply for a drivingpermit.
The service requires e-identification. Mobile Security ID or equivalent, which minors can obtain from certain banks,
cannot be used to log in to the service.
Application for a drivingpermit is made at the following address:
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/e-tjanster-och-blanketter/e-tjanster-inom-vagtrafik/?tab=korkort&eservice=korkortstillstand(gruppi)-ansok

Use your new knowledge and you will probably get many nice miles together.

Without you no course, so once again thanks.

 

Sincerely / Best regards

Per-Erik Brorsson

Educationleader at Drivingschool
Bachelor of Science in Public Health

Tuna Trafikskola
Dag Hammarskjöldsväg 5J
224 64 LUND
+46 (0) 20 00 03
per-erik@tunatrafikskola.com

EcoDrivingmästare 2010