SLÄPUTBILDNING

BE- Personbil med tungt släp

Körkortsbehörigheten BE ger rätt att köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och en eller flera släpvagnar kopplat till sådan bil, förutsatt att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

För atimg_8678_1t få ett BE-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla:

  • Du har svenskt körkort med B-behörighet.
  • Du har körkortstillstånd.
  • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  • Du har fyllt 18 år.
  • Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
  • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

Utökad B- behörighet / kod 96

  • B betyder att du får köra personbil och lätt lastbil. Fordonet får väga högst 3,5 ton.
  • B96 betyder att du får köra en bil med släp som tillsammans väger 4,25 ton i totalvikt.
  • Behörigheten kallas också utökad behörighet B. Det räcker med ett körprov om du redan har ett B-körkort.
  • Om du inte har ett B-körkort måste du först ta ett sådant. Du måste vara minst 18 år.

Rätt körkort för ditt släp?

BE eller utökad B – behörighet?

Gå in på denna länk så hittar du transportstyrelsens släpvagns kalkylator:

https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/extweb/Slapvagnskalkylator/Slapvagnskalkylator.aspx

Vilket släpvagns körkort behövde du enligt kalkylatorn?!

Oavsett vad svaret blev så kan du vända dig med förtroende till oss, vi hjälper dig med din utökade B-behörighet eller BE-behörighet!